Keskusta Heinolassa

Me haluamme yhdessä rakentaa Heinolaa, jossa jokaisella on otolliset olosuhteet asua, elää, tehdä töitä ja yrittää myös tulevaisuudessa.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja:

Mika Mäentalo
Sepänniementie 3A as1
18100 Heinola
puh: 050 517 0024
mpo69@suomi24.fi

Sihteeri:
Matti Setälä
Puutarhakaari 4
18120 Heinola
puh: 050 569 4930
mattiaatesetala@gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:38174 kpl

Oppilashuollon tukitoimet (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja) saatettava heti suositusten mukaisiksi

Itä-Hämeessä ja jopa valtakunnallisessa mediassa on uutisoitu lasten ja nuorten pahoinvoinnista Heinolassa. Yksi tärkeä vaikutusmahdollisuus ovat koululaisiin kohdistuvat tukitoimet. Koulujen oppilashuoltoon kuuluvien kuraattori-, psykologi ja terveydenhoitajapalvelujen saatavuus ei ole meillä riittävä tai edes suositusten mukainen.

Vanhempien vastuuta väheksymättä, esitän, että Heinola ottaa myös sille kuuluvan vastuun koulukiusaamisesta, masentuneisuudesta ym. lasten oireiluista ja lisää oppilashuollon tukitoimien resursseja. Resurssit tulee kohdentaa sinne missä niitä tarvitaan, ongelma ei ole yhtä iso jokaisessa koulussa.

Lasten ja nuorten pahoinvointia on kaupungin taholta kommentoitu korulausein ja todettu, että raha ei asiaa ratkaise.  Oppilashuollon suhteen raha on kuitenkin ratkaisevassa asemassa. Liian pienillä resursseilla olemme nyt päätyneet surkeaan tilanteeseen.

Koulukuraattorin ja terveydenhoitajan palveluja pystymme halutessamme lisäämään. Psykologin rekrytointi on osoittautunut ongelmalliseksi, joten nyt tulee pikaisesti selvittää mitä toimenpiteitä meiltä vaaditaan, jotta rekrytointi onnistuisi.

Suositukset ovat:

-       yksi kouluterveydenhoitaja 600 oppilasta kohden

-       Koulukuraattorit – Skolkuratorer ry:n suositus koulun sosiaalityön henkilöstömitoitukseksi vuodelta 2008 on 500 oppilasta/koulukuraattori ja/tai enintään kolme koulua, jotta perusopetus- ja lastensuojelulakien sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet ja velvoitteet toteutuisivat. Kohtuullinen vuosittainen asiakasmäärä voisi suosituksen mukaan olla 70 asiakasta/koulukuraattori.

-      Stakesin suosituksen mukaan koulupsykologin työpanos tulisi olla 4 tuntia viikossa 100 oppilasta kohden

Tässä vielä valmistelun tueksi käyttäjien (koululaisten), vanhempien ja koulujen henkilöstön terveisiä:

- Kuraattorilla ja terveydenhoitajalla on aivan liian vähän aikaa koulua kohden!

- Jopa kriisitilanteessakin saattaa olla viivettä avun saannissa. 

- Kouluille terveydenhoitaja- ja kuraattoripalvelut joka päivä, ei välttämättä koko päivä. Säännöllisyys tärkeä. 

- Koulupsykologin palvelut vakiinnutettava pikaisesti!! Määrää on saatava lisää.

-Vahvempaa yhteistyötä ja selkeä toimiva ongelmien jatkoselvittely/hoito sosiaali- ja terveyspuolen kanssa.

- Palvelut tulee saada nopeasti suositusten mukaisiksi

- Lukiossa tukitoimet eivät riitä. Esim. terveydenhoitaja on paikalla vain kaksi kertaa viikossa 2h kerrallaan. 

- Psykologille pääsee melko lyhyellä varoitusajalla, mutta silloin asioiden täytyy jo olla todella vaikealla tolalla

- Terveydenhoitaja on sellainen henkilö, jolle opiskelijoiden on helppo mennä asioistaan keskustelemaan ja kynnys ottaa häneen yhteyttä on matala. Tällaisia matalan kynnyksen henkilöitä pitää olla enemmän,

- Odotusaika voi olla joskus pitkä. Vasta todella vaikeat asiat saadaan etenemään nopeasti

- Vähintään kaksi täysipäiväistä koulupsykologia tarvittaisiin. Lisäksi isoille kouluille tarvitaan omat kuraattorinsa ja pienemmille kouluille yhteinen.

- Kauanko nykyinen psykologi jaksaa kohtuutonta työtaakkaa ja kovaa tahtia???

- Nuoret kaipaavat aikuisen aikaa ja kuuntelemista! Myös opettaja kävisi aikuiseksi, mutta yleensä ei riittävästi aikaa lapsille ja nuorille.

Käytöshäiriöisiä joudutaan pitämään luokissa liian pitkään, koska pienryhmiä tarvittaisiin lisää.

- Monet vanhemmat tarvitsisivat paljon tukea


Heinolassa 18.4.2011

Sanna Karppinen

Kaupunginvaltuutettu (Kesk.)