Keskusta Heinolassa

Me haluamme yhdessä rakentaa Heinolaa, jossa jokaisella on otolliset olosuhteet asua, elää, tehdä töitä ja yrittää myös tulevaisuudessa.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja:

Mika Mäentalo
Sepänniementie 3A as1
18100 Heinola
puh: 050 517 0024
mpo69@suomi24.fi

Sihteeri:
Matti Setälä
Puutarhakaari 4
18120 Heinola
puh: 050 569 4930
mattiaatesetala@gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:38165 kpl

Perhepäivähoidon turvaaminen lasten päivähoitomuotona Heinolassa

Perhepäivähoitajien määrä Heinolassa on vähentynyt kolmen viime vuoden aikana jo viidellätoista hoitajalla. Vanhempien valinnanmahdollisuus päivähoidon suhteen on siis voimakkaasti heikentynyt vain muutaman vuoden aikana.

Hoitajien eläköitymisen lisäksi - kuntalaisten antamien tietojen ja yhteydenottojen mukaan -  Heinolan kaupunki ei ole ollut halukas rekrytoimaan uusia perhepäivähoitajia, vaikka halukaita ehdokkaita on perhepäivähoitajiksi ilmoittautunut. Samaan aikaan kuntalaisten yhteydenottojen mukaan vanhempien toivomus hoitopaikan järjestymiseksi perhepäivähoidossa on yhä useammin evätty ja lapsille on osoitettu hoitopaikka päiväkodista.  Miksi?

Perhepäivähoito on myös rahallisesti edullisin päivähoitomuoto Heinolan kaupungille. Pienimmille lapsille, joiden hoitopaikka päiväkodissa tulee kaikkein kalliimmaksi, perhepäivähoito on myös kehityksen kannalta tutkitusti parempi kuin päiväkotiryhmä.

Useat kehityspsykologian tutkimustulokset tukevat vahvasti perhepäivähoidon lisäämistä kunnissa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston psykologian professorin Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan lapsen tulisi saada kasvaa ainakin noin puolitoistavuotiaaksi kotona.  Hänen mukaansa nykymallin mukainen päivähoitojärjestelmä ei ole lapsen kehityksen kannalta hyvä. Parasta olisi, jos lasta hoidettaisiin kotona 1,5-vuotiaaksi asti. Seuraavat puolitoista vuotta paras paikka olisi perhepäivähoidossa. Vasta yli kolmevuotiaat alkavat omaamaan edes joitakin niistä edellytyksistä, joita isompaan ryhmään kuuluminen vaatii. Professori Keltikangas-Järvinen korostaa, että löytyy selvä tutkimusnäyttö siitä, kuinka siirtyminen liian aikaisin suureen ryhmään haittaa lapsen älyllistä ja kielellistä kehitystä. Varhaiskasvatuksesta voi puhua vasta yli kolmivuotiaiden kohdalla, sillä sitä nuoremmilla kyse on hoivasta. Kodinomaisessa ympäristössä, perhepäivähoidon pienessä ryhmässä on mahdollisuus tarvittavan hoivan ja turvan tarjoamiseen lapselle.

Heinolan tulee ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin perhepäivähoidon turvaamiseksi tulevaisuudessa. 

Sanna Karppinen

kaupunginvaltuutettu (Kesk.)